Lyubomyr Eder

Prezes Zarządu

Prezes zarządu Syntrade Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy OCG.

W ramach piastowanego stanowiska odpowiada za projektowanie i koordynację działań w zakresie ekspansji firm na rynki zewnętrzne. Dodatkowo piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej w Rzeszowskim Przedstawicielstwie Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, gdzie wspiera działania mające na celu zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej. i koordynuje współpracę z organizacjami przedsiębiorców i władzami lokalnymi Ukrainy.

Swoją karierę zawodowa rozpoczął w miejskim przedsiębiorstwie miasta Lwowa, a następnie w okresie Euro 2012 pracował na lotnisku miasta Lwowa w obsłudze dużych grup turystów odwiedzających Ukrainę. Zdobyte doświadczenia pozwoliły uzyskać stanowisko managera w hotelu (ponad 300 pokoi) w którym rozszerzał doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem i komunikacji biznesowej w tym organizacji wydarzeń i spotkań i konferencji na różnych poziomach. Kolejny etap rozwoju to praca w Izbie Przemysłowo Handlowej miasta Lwowa, w której zdobywał doświadczenie we współpracy z przedstawicielami samorządów, ministerstw i organizacji pozarządowych, oraz organizacji wydarzeń na poziomie krajowym i międzynarodowym. Następnie po przeniesieniu się do Polski pracując w polskiej firmie, był zaangażowany w prowadzenie projektów na Ukrainie i w Gruzji. Kolejne lata to praca na stanowisku Podinspektora w Urzędzie Miasta Rzeszowa w wydziale współpracy międzynarodowej, gdzie był odpowiedzialny za współprace z Ukrainą i innymi Państwami Europy wschodniej. Po rozpoczęciu wojny, zaangażowany we współprace z Ukrainą w zakresie organizacji pomocy humanitarnej, jak i spraw związanych z uchodźcami. Biegle włada językiem: angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.